Konstinramningar – Erfarenhet sedan 1990
En bra inramning både skyddar konstverket och förhöjer bildens totala intryck.
Ram, passepartout och bild i harmoni. Arbetet utförs med största hantverksskicklighet
och med material av bästa kvalitet, syrafria kartonger och ramlist från ledande leverantörer.

Våra kunder är privatpersoner, företag och konstföreningar. Inramningarna designar vi tillsammans så att konstverket framhävs på bästa sätt.

Galleri Tinnert är certifierade konstinramare och anslutna till glasbranschföreningen – RAMIA.