Information angående Coronaviruset

Galleri Tinnert har öppet som vanligt. Vid denna tid på året är det endast i undantagsfall över 10 personer i butik och galleri samtidigt. Vi uppmanar våra besökare och kunder att tänka på riskerna och hålla avstånd.

Vi som möter besökare och kunder följer de rekommendationer och försiktighetsåtgärder som myndigheter anvisar och vi är extra noggranna med rengöring av dörrhandtag och föremål som vidrörs av många besökare.
Vi följer hela tiden läget och om det förändras följer vi eventuella nya rekommendationer.

Angående våra kommande målarkurser så tar vi beslut om genomförande kurs för kurs. Kursdeltagare som anmält sig till kommande målarkurser kommer att bli kontaktade via mail.

Själva är vi friska och jobbar på. Skulle det bli förändringar kommer detta att meddelas via denna hemsida samt vår facebook och instagram.

Vänliga hälsningar
Marina & Ingemar Tinnert