Gustavsson, Åsa

Åsa har tillverkat Ållebergs ryttare, som blivit hela Falbygdens souvenir, sedan 1961.
Hon arbetar med svart lergods som glasyrbränns vid 970 grader. Främst använder hon blanka och matta glasyrer och färgar in dem med oxider, till exempel kobolt, koppar, järn och mangan. En annan teknik är fajans eller majolica, dvs vitt glaserat gods med olikfärgad dekor. Tillverkningen består av drejade koppar, kannor, lyktor, ljusstakar, skålar, m.m. Reliefer och figurer formar och kavlar hon, till exempel fåglar, fiskar och ansiktsmasker.

Naturen är utan tvekan den främsta inspirationskällan till Åsas måleri. Såväl miljön runt hennes hembygd som på Gotland, Öland och bland Bohusläns karga klippor. Tekniken är främst olja akvarell och krita.

 

Kring Ålleberg har många sägner spunnits. En av dem handlar om Ållebergs ryttare:
”Bergets inre utgöres av en väldig sal och i denna sover tappra kämpar från fordom i tusental och deras hästar står sovande i långa spiltrader. Ryttarna är klädda i glänsande harnesk och är fullt beväpnade. Hästarna står i full mundering. Men när fosterlandet är i fara vaknar krigarna och rider ut för att rädda sitt land från fiendens välde”

 

Galleri Kilstorp