Gustavsson, Uno

Född 1936 i Velinga, Skaraborgs län. Alltsedan tidig barndom intresserad och fascinerad av närboende smeders arbete och förmåga att forma järn i olika former.

I ungdomen var han en tid anställd som smedhantlangare i Vulcans Mekaniska Verkstad, Tidaholm. Yrkesmässigt växlade Uno sedan in på annan bana. Vid sidan av yrket har han hela tiden sysslat med att tillverka och forma föremål av järn. I stället för att på sedvanligt sätt anlöpa och svartoxidera produkterna, borstade han ofta järnets yta för att få en speciell yta och lyster.