Gustavsson, Uno

Född 1936 i Velinga, Skaraborgs län. Alltsedan tidig barndom intresserad och fascinerad av närboende smeders arbete och förmåga att forma järn i olika former.

I ungdomen var han en tid anställd som smedhantlangare i Vulcans Mekaniska Verkstad, Tidaholm. Yrkesmässigt växlade Uno sedan in på annan bana. Vid sidan av yrket har han hela tiden sysslat med att tillverka och forma föremål av järn. I stället för att på sedvanligt sätt anlöpa och svartoxidera produkterna, borstar han numera ofta järnets yta för att få en speciell yta och lyster.

 

Utställningar i urval

Har sedan 2002 deltagit i sin hustrus Ingegerd Gustavsson utställningar med IDÈKÄLLANS konsthantverk och akvareller

2004
– Turbinhusön, Tidaholm
2005
– Mekelsmäss Ålleberg, Falköping
– Mullsjö konstförening
2006
– Konstrundan i Påsk, Falköping
– Grimmestorp, Härja
– Mekelsmäss Ålleberg, Falköping
2007
– Konstrundan i Påsk, Falköping
– Mekelsmäss Ålleberg, Falköping
2008
– Högskolan, Skövde
– Konstrundan i Påsk, Falköping