Fjaestad, Birgitta

Född i Skövde 1964. Har ateljé i sitt hem i Trollhättan.

Målar mestadels i akvarell, gouache och bivaxoljekrita men svävar ibland ut i allehanda experiment med olika blandtekniker. År 2000 debuterade hon som grafiker hos Jim Berggren på Bolaget Vardagsbilder i Mölndal. ”Litografin är en spännande och ofta oförutsägbar teknik med oändliga möjligheter”.

Birgitta brukar kalla sina bilder ”kommentarer till livet”. De skildrar oftast tankar och känslor som hon tror att många kan känna igen sig i – det svåra i att vara människa, men också det lustfyllda. Hon använder gärna symboler av olika slag. Även om bilderna ibland har ”klätts” med humor, finns en eftertänksam och allvarlig underton. Humorn är hennes sätt att besvärja det smärtsamma. När huvudet behöver rensas på djupsinnighet, målar hon en och annan bild som helt enkelt bara är vilsam för ögat och själen.

 

www.fjaestadform.se