Karl Mårtens Ny litografi

Nu har vi fått in Karls Mårtens nya litografi ”Kungsörn”

Karls Martens Orn